Fastighetsskötsel och förvaltningFritid2jpg

NU STARTAR VI UPP IGEN…..


6 december; Bussresa till Ullared

LÄS MER...


INFORMATION DECEMBER 2022

En kollapsad avloppsledning är orsaken till att vi fick gräva upp utanför Önskevädersgatan 37–39. Detta orsakar att asfalteringen skjuts framåt och blir av först till våren men en körbar yta kommer att anläggas i samband med återställningen. 

Reparationen av p-platserna utanför Badvädersgatan 9–19 skjuts fram ett par veckor beroende på avloppsledningen vid Önskevädersgatan. 

Den nya lekutrustningen till lekplatsen mellan Brf Stjärnbilden och Brf Karlavagnen är besiktigad och klar för att användas.  

Lekplatsen bakom NBF börjar rivas denna vecka (vecka-48) för att ge plats för etableringen inför fasadbytet på Brf Regnbågen och Brf Vindrosen. 

Skrädderiet (Junes butik) på Önskevädersgatan 3 har upphört och kommer nu att anpassas till förråds, omklädningslokal för det kommande el renoveringsarbetet på Stjärnbilden och Karlavagnen med start förste december. 

Bovärdens expedition är stängd från 23/12–2022 och öppnar den 2/1–2023.

0736–210939 är telefonnumret till Bovärden för följande BRF:er Regnbågen, Vindrosen, Stjärnbilden och Barometern. Detta nummer ska ni ringa när det gäller frågor om nycklar, parkeringsplatser, överlåtelser mm. Dock ej felanmälningar.

 

NBF är öppet som vanligt under jul och nyår.

          Glöm inte att släcka ljusen när du lämnar lägenheten.

         När bytte du batterier och testat brandvarnaren senast?

 Plan- och byggprojekt

Program - Biskopsgården


Biskopsgården är en stadsdel som de senaste åren mest blivit känd hos andra göteborgare på grund av otrygghet, men som har så mycket mer att erbjuda. Nu kan stadsdelen få en möjlighet att utvecklas när Göteborgs Stad jobbar med ett program för Biskopsgården. Biskopsgårdens centrala läge i Göteborg ska utvecklas när stadsdelen kopplas ihop till övriga Göteborg när det skapas mer liv och rörelse i stadsdelen och torgen görs mer attraktiva.

Syftet med programarbetet är att utreda förutsättningarna för komplettering av ny bebyggelse och kommunalservice i stadsdelen samt att utveckla befintliga och nya grönområden. Svarte mosse kommer i samband med programarbetet att utvecklas till en stadspark.

Lämna synpunkter


Just nu befinner sig planprogrammet i samrådsskedet. Det innebär att du kan lämna skriftliga synpunkter på förslaget.

Samrådstid
22 juni -13 september 2022

För den som vill veta mer om förslaget och kunna ställa frågor, finns det möjlighet att vara med på öppet hus vid följande tillfällen:

Öppet hus 1
30 augusti klockan 15.00-18.00
Mötesplats Orkanen, Godvädersgatan 24

Öppet hus 2
7 september klockan 15.00-18.00
Biskopsgårdens bibliotek, Vårväderstorget 3

Synpunkter kan lämnas senast 2022-09-13

Förslaget visas på:

  • Stadsbyggnadskontoret Köpmansgatan 20 på nedre plan


Lämna synpunkter


Du kan bli av med din parkeringsplats! viktig information om vad som händer i området

Det här brevet får du eftersom du bor i en av föreningarna som finns i konstellation inom NFB:s område (Norra Biskopsgårdens fastighetsförvaltning). Det är 7 föreningar som samarbetar och som äger NBF tillsammans. Torviggen, Stjärnbilden, Karlavagnen, Soluret, Barometern, Regnbågen och Vindrosen.

Alla föreningar utom Barometern har lagt över sina parkeringsytor som är tomträtter, på NBF, i att förvalta och hantera. Oktober 2019 fick NBF samtal från Göteborgs stad där de signalerade att staden var intresserad av att diskutera framtiden om våra tomträtter. Det blev snabbt klart för oss på NBF att staden hade som avsikt att säga upp dessa när avtalstiden för dessa löpte ut 2022 01 08. Det är 2 års uppsägningstid och därför hade staden bråttom i att hinna säga upp dessa innan 2020 01 08.

Varför staden var inriktad på att säga upp dessa var otydligt år 2020. De vill använda marken till förtätning av staden. Vad det innebar då, visste vi inte och fick inte heller någon tydlig förklaring. NBF valde att överklaga beslutet om uppsägning och driver sedan en process mot staden i Mark och Miljödomstolen utifrån att uppsägningen inte var särskilt grundad i argument för uppsägning.

Därefter följer ca 1,5 års förberedelser inför domstolen. Både Corona och Göteborgs stads agerande med att skicka in nya dokument hela tiden påverkade starten av domstolsförhandlingen. Vi får också en större bild av detta material samt att under själva förhandlingen också vara ute på plats med Göteborgs stad och Mark och Miljödomstolen. Så som vi uppfattar staden i sin argumentation, vill man bygga bort kriminaliteten i området och skapa en småstadsidyll där man hoppas på att kunna ta bort stämpeln från polisens lista över särskilt utsatta områden.

NBF säger inte emot stadens tankar om att man behöver satsa på Biskopsgården. Det är bra att politikerna vill göra något för vår stadsdel.

Det vi på NBF sätter oss emot är att man tänker sig att det är lösningen på alla problem. Att lösningen också innebär att vi förlorar alla våra parkeringar till förmån för att man vill flytta hela sommarvädersgatan närmre våra hus. Att man vill bygga radhus och villor inne på våra gårdar. Ta bort en del av garagen för att det ska vara butiker där i stället. Att parkeringsdäcket rivs och att de ska bygga hus där. Att de ska öppna upp en mindre väg som ska gå inne på våra gårdar och sedan ner till villaområdet.

Vi har reagerat kraftigt på dessa förslag. Vi har också haft med detta i vår argumentation till domstolen. Tyvärr fick vi inte igenom något av dessa argument. Domstolen argumenterar i sitt domslut att de förstår våra argument men när man väger det mot samhällsnyttan så anser man att det väger tyngre och därmed avslår vår begäran att neka uppsägning av tomträtterna.

NBF har valt att överklaga beslutet till Mark och Miljö Överdomstolen för att vi anser att fallet inte är självklart att staden kan få göra så här. Själva överklagan grundar sig i att vi anser att när staden i tiden för själva uppsägningen inte hade några konkreta argument till vad man skulle använda marken till. Detta har enbart kommit till senare för att man var rädd att förlora i domstolen. En uppsägning av tomträtt får ske om man enbart har tydliga argument för vad marken ska ha för nytt ändamål. Det hade man inte vid vår uppsägning.

NBF har totalt 800 parkeringar som berör er medlemmar med bil. Vi har frågat staden vad lösningen är för att ni ska kunna parkera. Det har staden inte haft svar på överhuvudtaget. Lösryckta tankar kring fickparkeringar utmed sommarvädersgatan men inget som är bestämt.

Man kommer att skapa fickparkeringar utmed. Det kan bli ett parkeringshus någon annan stans men de har inte pekat ut var. En sak som är definitivt säker är att man kommer få områdesparkering och det innebär att man får leta parkeringar varje dag. Man kan alltså få stå upp till 400 meter från sin bostad. Det kommer definitivt bli dyrare och det kommer vara färre parkeringar. Staden vill få till byggandet på vår mark som vi idag har både parkeringar och inne på våra gårdar.

 

Vad kan du då göra för att bidra med att utrycka din åsikt i detta?

·         Hör av er till kommunen för att meddela vad ni tänker om det här. fastighetskontoret@fastighet.goteborg.se eller växeln 031 365 00 00, be att bli kopplad till fastighetskontoret.

·         Ring våra politiker i stadsbyggnadsnämnden för att påverka dem i att förstå vilka konsekvenser det blir för oss som bor i stadsdelen med dessa åtgärder

 

Magnusson

Hampus

M

Ledamot och 1:e vice ordförande

Andersson Hammarstrand

Robert

S

Ledamot

Malmström

Bobbo

V

Ledamot

Höstmad

Patrik

D

Ledamot

Karlsson

Anders

L

Ledamot

Larsson

Thomas

MP

Ledamot och 2:e vice ordförande

Carlsson

Sven

S

Ledamot

Ahdrian

Mats

KD

Ledamot och ordförande

 

·         Skriv på era sociala medier för att uppmärksamma detta, texten finns på vår hemsida NBPC.se

·         Sköt det snyggt! Vi uppmanar till dialog och tar avstånd från allt som har med hot, personangrepp och kränkningar att göra. 

Vi vet i dagsläget inte om överdomstolen tar upp vårt ärende. Vi hoppas men kan inte få det garanterat. Tar de upp ärendet betyder det inte att vi vinner. Skulle vi mot förmodan vinna kan Göteborgs stad tvångsinlösa dessa tomträtter ändå. (det har de rätt till) men det kommer då kosta staden en hel del. Lyckas vi skapa en opinion i vårt område och hela stadsdelen så kanske staden tänker om. Viktigt att så många som möjligt visar att vi gärna vill få till förändringar men på våra villkor.

 


Tele2_rgb_black-colorpng

Com Hem blir Tele2

Tele2 och Com Hem har gått ihop och heter nu Tele2.

Ni behöver inte göra något

För er boende fortsätter allt att fungera precis som tidigare utan att ni behöver göra något. Ert tv-utbud och eventuella övriga tjänster kommer att fungera som vanligt. Individuellt betalande boende informeras av Tele2 separat via e-post eller brev. Framtida fakturor och information kommer att skickas från Tele2.

Ni kommer att märka flera positiva förändringar

Tele2 bygger till exempel ut ett av världens modernaste 5G-nät och kan erbjuda er fler tjänster och bättre service. Och som kund hos Sveriges första klimatneutrala telekombolag bidrar ni också till att göra skillnad. Idag och för kommande generationer.

Mer information

Gå in på tele2.se/tele2-hus för att läsa mer om vad som ingår i just ditt Tele2-hus.
 

TRYGGHET OCH SÄKERHET I FASTIGHETERNA

 

Brandvarningssystemet finns i föreningarna Karlavagnen, Regnbågen, Torviggen, Soluret samt Barometern.

Brandvarnarna är kopplade direkt till NBPC dagtid på vardagar och till Cubsec´s larmcentral som även har ronderingen i området på övrig tid.


 
 

Ny information om återvinningsstatistik och inlämnat elektronikavfall

Läs mer...uppdaterad 2022-06-29Återvinningsstationer

Felanmälan ftiab  tel 0200-880311
Felanmälan och uppgift om tömning och städning webb ftiab


Plats nummer

12181 Badvädersgatan mitt emot Bad 9-19 vid parkering
12186 Molnvädersgatan vid P-Däck
12188 Vintervädersgatan 21
12189 Önskevädersgatan 51 vid parkering

fti_logojpg
Frågor och svar om förpackningsinsamlingen

Läs mer

INSAMLINGSSTATISTIK


SÅ BRA ÄR SVERIGES INVÅNARE PÅ ATT LÄMNA IN FÖRPACKNINGAR TILL ÅTERVINNING

2,4 miljoner fyllda återvinningsbehållare – så mycket förpackningar och tidningar samlades in till återvinning i Sverige förra året. Intresset för miljö och hållbarhet har aldrig varit större och återvinning är något som engagerar många. Faktiskt de allra flesta. Vår senaste statistik från Återvinningsbarometern visar att mer än 9 av 10 svenskar återvinner. Det är helt fantastiskt, eftersom alla vinner när du återvinner!


Varje år presenterar vi på Förpacknings- och Tidningsinsamlingen statistik som visar hårda fakta på hur bra vi svenskar egentligen är på att återvinna. Genom att bokstavligen väga all återvinning vi samlar in kan vi nämligen få fram en konkret siffra på detta.

Förra året lämnade varje person i Sverige i genomsnitt in 50 kilo förpackningar och 14 kilo tidningar till återvinning och totalt samlades 660 828 ton förpackningar och tidningar in.

Allt vårt insamlade material skickas sedan till olika anläggningar för återvinning. Där sorteras och behandlas materialet för att så mycket som mycket möjligt ska kunna säljas vidare till köpare som använder materialet för tillverkning av nya produkter.

Nyfiken på hur det ser ut just i din kommun? Titta i tabellen nedan för att se varje kommuns resultat. Statistiken är sammanställd så att du enkelt kan jämföra siffror för hela Sverige – per kommun, för olika materialslag eller mellan olika år.

Känns återvinning komplicerat eller tryter inspirationen för insamlingen ibland? Besök vår sida för hemmainspiration för information och inspiration om insamling och återvinning.

Bra att veta om insamlingsstatistiken

· Ibland händer det att de boende i en kommun lämnar sina förpackningar och tidningar i andra kommuner än hemkommunen. Till exempel i samband med jobbrelaterade resor eller på ett fritidshus i en annan kommun. Detta tar inte statistiken hänsyn till.

· Det kan också hända att lasterna från olika kommuner blandas samma tömningsbil. Det beror på att vi vill jobba så klimatsmart som möjligt. I de fallen använder vi en genomsnittlig siffra för de inblandade kommunerna.

· På några ställen runt om i landet finns lokala återvinningslösningar. Då ingår tidningarna och förpackningarna inte i FTI:s statistik.


Statistik för Sverige 2020 (nationellt)

Förpackningar av:(kg per invånare)GlasPapperPlastMetallTidningar
202022,616,98,71,813,6
201922,114,67,91,716


Kontroll av lägenhet vid försäljning och överlåtelse
läs mer


EMAIL TILL DIN FÖRENING 

Brf Barometern     

Brf Soluret

Brf Torviggen

Brf Regnbågen

Brf Vindrosen

Brf Stjärnbilden

Brf Karlavagnen       

brf.barometern@gmail.com

brfsoluret@gmail.com

torviggen@gmail.com

hsbregnbagen@telia.com

styrelsen@vindrosen.com

stjarnbilden@gmail.com

brfkarlavagnen1@gmail.com


ENKLARE FELANMÄLAN 

läs mer 


ANGÅENDE LÄGENHETSNUMMER

När det gäller kontakter med din förening, NBPC och HSB Göteborg så är det

lägenhetsnumret som står på din dörr som gäller.
EJ TUSENUMMERlogo1png

JOURAVTAL

Gäller endast efter ordinarie arbetstid
Gäller mån-fre mellan kl 16.00- 07.00, ,lördag, 
söndag och helgdag
Se villkor på din anlagstavla i trappuppgången
Tel 031-403440Beställning och köp

Era priser kommer att vara vårt netto pris där jag kommer lägga ett marginal pålägg på 6 % plus moms.

Uppge vilken förening och lägenhetsnummer ni har vid köp

Detta kommer att gälla hela vårt sortiment vilket innefattar Vitvaror, hushållsapparater,

personvård& hälsa, luftvård & värme samt utomhusartiklar.

Detta Erbjudande gäller i följande av våra butiker.

Elonbutiken i Bäckebol

Transportgatan 39, 422 46 HISINGS BACKA

Elonbutiken i Sisjön

Datavägen 8, 436 32 ASKIM

Här kommer tre exempelHär kommer tre exempel

boschdiskmaskinjpg

Vit Bosch Diskmaskin med 5 årsgaranti

SMU46KW02S: Ord pris 5995kr

Ert pris 4796kr ink moms och 6 % marginalpåslag

kylfrysjpg

Vit kyl/frys från Husqvarna 185cm med 5 års garanti

Husqvarna QRT4222W: ord pris 7495kr

Ert pris 5996kr ink moms och 6 % marginalpåslagkaffebryggarejpgKaffebryggare från Melitta

Melitta Aroma Deluxe: ord pris 1395kr

Ert pris 1016kr ink moms och 6 % marginalpåslagEndast frakt eller hemleverans med installation och bortforsling av vitvara

Vid köp av 1-3 produkter kostar endast frakt inburet i bostad 550kr.

Vid köp av en produkt kostar leverans, installation och bortforsling av gammal vitvara 900kr.

Vid köp av två produkter kostar leverans, installation och bortforsling av gammal vitvaror 1300kr.

Inbyggnadsprodukter leverans, installation och bortforsling av gammal vitvara 1100kr.

Garantier

Vi lämnar alltid 1 års garanti på alla våra produkter. På utvalt sortiment har vi även upp till 3, alternativt 5 års garanti. Det framgår på produktsidan om den specifika produkten omfattas av vår utökade garanti.

Den 3-åriga garantin innebär huvudsakligen att fel som upptäcks under garantitiden förutsätts ha funnits vid varans avlämnande, kunden har därmed inget ansvar för att bevisa orsaken till felet.

Den 5-åriga garantin innebär i huvudsak att du har en väsentligt längre tid under vilken du kan få ersättning för fel i en vara och att fel som upptäcks under garantitiden förutsätts ha funnits vid varans avlämnande. Kunden har därmed inget ansvar för att bevisa orsaken till felet.

Betalning

Betalning sker i butik innan leveransen kontant eller med visakort.

Vi kan även erbjuda räntefri delbetalning med Santander Consumer Bank

 

 

kretslopp-och-vatten-loggapngSortera avfall i hushållet

Att sortera avfallet är att utnyttja resurser effektivt. Det sparar energi, miljö och råvaror. Men glöm inte att du genom att minimera din avfallsmängd bidrar ännu mer. Här hittar du information om att sortera hushållsavfall, tidningar och förpackningar.

Kretslopp Göteborg


DIN LÄGENHET

Bra att veta om ventilation och värme i din lägenhet

Värme

Ventilation


 

FIXARTJÄNST I GÖTEBORG

Läs mer...

Brf Vindrosen

Brf Stjärnbilden

Brf Karlavagnen

Brf Regnbågen

Brf Torviggen

Brf Soluret

 
 

Brf Barometern