Fixartjänst

Fixartjänst i Göteborgs Stad
.

Fixartjänsterna vänder sig till personer som är 67 år och uppåt. Tanken är att så långt som möjligt förebygga fall- och halkolyckor i hemmet. Tillsammans med fixaren kan du genomföra en säkerhetsrond i ditt hem. Fixaren kan också hjälpa dig att fästa elsladdar, byta glödlampor, sätta upp tavlor eller bära ner kartonger från vindsförråd.

Fixarens tjänster är kostnadsfria men du får själv stå för eventuella materialkostnader. Fixaren utför inte tjänster som ingår i fastighetsskötarens eller hemtjänstens arbetsuppgifter.

Fixaren på Västra Hisingen heter Daniel Schuldt och nås säkrast mellan 8.00.10.00 Tel: 031-366 67 92