Termostater

Termostater

Termostatventilerna på elementen har till uppgift att dels hålla en jämn
rumstemperatur, dels ta till vara tillskottsvärmen från t ex belysning,
människokroppen och solljuset.
Högsta siffran på termostaten motsvarar ca 21 grader. Steget mellan varje
siffra på termostaten motsvarar ungefär 2 grader i rumstemperatur.

Är värmesystemet injusterat och termostaten inställd på max , så
är elementet varmare upptill än nedtill. Om temperaturen i rummet börjar
överstiga 22 grader minskar värmen från elementet.

Ökar tillskottsvärmen, t ex en dag med mycket sol, kan termostatventilen
stänga elementet helt. De blir då så småningom kalla, men är helt i sin ordning.
Rumstemperaturen är ändå den önskade och kanske mer.

Vädra gärna - men bara en kort stund! Ett öppet fönster får termostaten att öka
värmen.

Termostaten kan ställas in för lägre temperatur temporärt i t ex ett sovrum eller
under en längre tid i ett rum som inte används. En förutsättning för denna lägre
temperatur är i så fall att dörren till rummet är stängd.

Är det för varmt inomhus? Ändra termostaten till en lägre temperatur.
Tjocka gardiner eller möbler får inte placeras framför termostatventilen,
eftersom luftcirkulationen kring temperaturkännaren måste vara god för att
ventilen skall fungera tillfredsställande.

Luftning av element är endast tillåtet att göra av Panncentralens personal.
Skulle det inträffa en vattenläcka då du luftar själv, ligger ansvaret på dig.

Meddela NBPC omedelbart om du märker att det droppar från något element.