Ventilation

Ventilation

Ventilationen inomhus är mycket viktig för att vi ska må bra. Var därför noga
med att följa de här föreskrifterna, annars fungerar ventilationen dåligt och
inne-luften försämras. Med ventilation menas att bostaden tillförs friskluft
samtidigt som den använda luften sugs ut.

För ventilationssystem med frånluftsfläktar gäller följande:

Frisk luft tillförs lägenheten igenom ventiler i sovrummen och vardagsrummet.
Den använda luften sugs ut ur lägenheten från köket, badrummet och
klädkammaren. Alla rum ventileras indirekt under eller överdörrarna.

Det är mycket viktigt att man inte stänger friskluftsventilerna som sitter på
väggen eller vid fönstret. Om de är stängda kan luften inte cirkulera och detta
kan orsaka tråkigheter som dålig inneluft, kondens på fönstren, mögelangrepp
och drag. ( Eventuella friskluftsventiler som är placerade i köket är dock en
föråldrad konstruktion och skall stängas för bästa resultat).

Om man stänger flera friskluftsventiler får man en ”tätare” lägenhet. Ju tätare
det blir, desto högre blir lufthastigheten i de öppningar eller otätheter som finns
kvar. Det kan få det något oväntade resultatet att den ”täta” lägenheten
upplevs som dragigare än den ”otäta”. Om man då försöker täppa till detta
drag blir resultatet motsatt och det blir ännu dragigare på andra ställen i
lägenheten. Dessutom blir ventilationen otillräcklig.

Vill man hindra matos från att sprida sig i lägenheten
ska man ha fönstren och friskluftsventilerna i köket stängda och istället öppna
en dörr till ett angränsande rum, där ett fönster gärna får stå öppet. Då skapas
en luftström som cirkulerar från andra rum, mot köket, ut genom ventilen. På så
sätt hindras köksluften att sprida sig till andra rum. Tänk dock på att inte vädra för länge.

Tänk på att det är viktigt att hålla alla ventiler rena från smuts för att få en bra
luftgenomströmning.

Tänk på att villafläktar inte är tillåtet att installera, endast kolfilterfläktar.