Karlavagnen

Brf KarlavagnenHSB Brf Karlavagnen
Molnvädersgatan 18
418 35 Göteborg
E-post: brfkarlavagnen1@gmail.com

Hemsida www.brfkarlavagnen.se
Expeditionen har öppet helgfria måndagar ojämna veckor
Telefontid 18.00-19.00
Besökstid 19.00-20.00
Telefon 031-54 47 20

Styrelse