Återvinning

Återvinning och farligt avfall

Statistiken gäller från 2021-07-01 Uppdaterad 2022-06-29

Vad händer med Wellpapp?

Återvunnen wellpapp används vid tillverkning av ny wellpapp. För varje återvinningscykel blir pappersfibern kortare vilket gör att den i snitt kan återvinnas 7 gånger innan den blir en restprodukt som energi åter vinns till värme och el.


Vad händer med kontorspapper?

Kontorspapper körs till sorteringsanläggning för vidare transport till pappersbruk, där det blir råvara för nya pappersprodukter. För varje återvinningscykel blir pappersfibern kortare vilket gör att den i snitt kan återvinnas 5-7 gånger innan den blir en restprodukt som energi åter vinns till värme och el. Metallklamrar tas bort med hjälp av magneter och metall återvinns.


Vad händer med plast?

Återvunnen plast används som råvara för nya plastprodukter.

MILJÖPOLICY för Norra Biskopsgårdens Panncentral 2018 

NBPC utför Förvaltar- och fastighetsskötartjänster för 7 bostadsrättsföreningar med 1504 lägenheter. 

Företagets mest betydande miljöaspekter är bränsle, kemikalier och avfall. 

NBPC ska vid varje tillfälle och med utgångspunkt från medlemmens behov, föreningens krav och NBPC ‘s egna förutsättningar utföra sina tjänster så miljöanpassat som möjligt. 

Varje anställd ska i sitt arbete inom organisationen beakta miljöhänsyn och bidra till en miljö- och kretsloppsanpassad samhällsutveckling. Detta innebär att vi: 

1.         Ska tillgodose medlemmens önskemål om miljö- och kretsloppsanpassade tjänster och produkter så långt som möjligt.

2.         Ska minska verksamhetens miljöpåverkan på ett systematiskt och förebyggande sätt 

3.         Ska sträva efter metoder som medför ständiga förbättringar för den yttre miljön 

4.         Ska uppfylla och sträva efter att förekomma miljölagstiftningens krav samt övriga miljökrav 

5.         Ska minska resursförbrukningen, främst förbrukningen av ändliga resurser 

6.         Ska ställa krav på entreprenörer och leverantörer, som överensstämmer med ambitionerna i denna miljöpolicy 

7          Ska minska användningen av fossila drivmedel vid transporter och användning av maskiner för fastighetsskötsel


På NBPC kan du lämna in elektronikavfall, lysrör, glödlampor och lågenergilampor